Praktijk voor psychotherapie

Lange Schipstraat 68, B 2800 Mechelen

Tel. 0468 50 81 41

Website under construction

Ipse heeft een therapeutisch aanbod voor jong volwassenen, volwassenen, koppels en gezinnen.

Samenwerking en dialoog zijn ankerpunten in onze visie en werking.

Desiree Schaefers Erkend klinisch psychologe

In opleiding tot Relatie- en Gezinstherapeut (Rapunzel vzw).

Ze heeft een ruime ervaring in het ambulant werken met adolescenten en volwassenen die kampen met een middelenafhankelijkheid (verslaving).

Niet alleen de persoon die kampt met een afhankelijkheid kan bij haar terecht, maar ook de onmiddellijke omgeving zoals ouders, partner en/of kinderen. Andere thema's waar zij graag mee werkt zijn overgewicht, obesitas, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, relatieproblemen, zingevingvragen, gedragsmoeilijkheden bij zowel kinderen als (jong)volwassenen.

Ze is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en is aspirant lid van de Belgische vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS).

Tel. 0484 200 025
Email: desiree@ipsemechelen.be

(erkenningsnummer: 912116901)

Raymonde Decoster Erkend systeemtherapeut

Raymonde Decoster is systeempsychotherapeut (4-jarige opleiding aan het IPRR te Mechelen). Daarna volgde ze verschillende korte programma's en workshops over gezins- en relatietherapie. Zij heeft onlangs deelgenomen aan een Internationaal programma in de collaboratieve en dialogische praktijken aan de VUB (ICCP in samenwerking met het Huston Galveston Insitute & Taos Institute).

Zij heeft veel en diepgaande ervaring in het werken met adolescenten en volwassenen die ófwel individueel ófwel in hun relatie met de meest diverse problemen in aanraking zijn gekomen. Haar interesse gaat eveneens uit naar therapie met gezinnen – al dan niet klassiek samengesteld - die in een (inter)relationele context de voeling met elkaar dreigen te verliezen. Zij is daarbij vertrouwd met delicate, vaak moeilijk bespreekbare thema's en werkte eerder onder andere met oudergroepen rond intrafamiliaal geweld. Zij consulteert als systeemtherapeut in haar praktijk naast individuele cliënten ook koppels en nieuw samengestelde gezinnen over de meest verschillende situaties.

Zij is lid van de Belgische Vereniging voor Relatie, Gezinstherapie en Systeemcounceling en van de EFTA European Family Therapy Association. Zij zit in de Raad van Bestuur van de Belgische Beroepsvereniging (BVRGS).

Tel. 0477 51 89 63
Email: raymonde@ipsemechelen.be